Ο Ταφ Λάθος @ Lake Mode Festival

μπορείτε να δείτε περισσότερες εικόνες εδώ.